Untitled Document
 
Untitled Document
 
มิสซาฉลองวันขึ้นปีใหม่ และพิธีเปิดประตูปีศักดิ์สิทธิ์
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2016 มิสซาฉลองวันขึ้นปีใหม่
และพิธีเปิดประตูปีศักดิ์สิทธิ์ ณ อาสนวิหารนักบุญ อันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
สวดภาวนาข้ามปี2015-2016
วันที่ 31 ธันวาคม 2015 พิธีสวดภาวนาข้ามปี เวลา 23.15 น.
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนาฯ
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
มอบรางวัลประกวดถ้ำพระกุมาร
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2015 มอบรางวัลประกวดถ้ำพระกุมาร
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ และบรรยากาศงานคริสต์มาส 2015
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2015 กิจกรรมคริสต์มาสปี 2015 มีกิจกรรมเกมส์ การละเล่น การแสดงบนเวที และ เวลา 22.30 น. มีพิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์์่
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
อวยพรผู้ว่าราชการจังหวัดโอกาสวันคริสตมาสและปีใหม่
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2015 ร่วมอวยพร นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ โอกาสวันคริสตมาสและปีใหม่
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
อวยพรคริสต์มาส
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2015 สามเณรใหญ่สังฆมณฑลนครสวรรค์อวยพรคุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข โอกาสคริสต์มาสและปีใหม่
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมสภาอภิบาล ประจำเดือนธันวาคม
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2015 เวลา 10.00 น. ประชุมสภาอภิบาลอาสนวิหารนักบุญอันนาฯ 
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
อวยพรคริสตมาสโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2015 ร่วมอวยพรโอกาสคริสต์มาส ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมพลมารีประจำเดือนธันวาคม
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2015 ประชุมพลมารี ประจำเดือนธันวาคม ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
บรรยากาศอวยพรโอกาสคริสต์มาส
ประมวลภาพอวยพรโอกาสคริสต์มาส
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ร่วมถวายพระพรเนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2015 สัตบุรุษอาสนวิหาร
นักบุญอันนานครสวรรค์ ร่วมถวายพระพรเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และงานวันพ่อแห่งชาติ
ณ อาสนวิหารนักบุญ อันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำเดือนธันวาคม
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2015 กิจกรรมผู้สูงอายุ 
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
แบ่งปันพระวาจา
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2015 ร่วมกันศึกษาพระวาจาและแบ่งปันสิ่งดีๆ แด่คริสตชน
นำโดยบาทหลวงศิริชาญ เอียงผาสุข
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมสภาอภิบาล ประจำเดือนพฤศจิกายน
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2015 เวลา 10.00 น. 
ประชุมสภาอภิบาลอาสนวิหารนักบุญอันนาฯ 
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมพลมารีประจำเดือนพฤศจิกายน
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2015 ประชุมพลมารี
ประจำเดือนพฤศจิกายน ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมสงฆ์เขต และสัมมนาสภาอภิบาลเขต1
เมื่อวันที่ 14- 15 พฤศจิกายน 2015 ประชุมสงฆ์เขต และสัมมนาสภาอภิบาลเขต1 สังฆมณฑลนครสวรรค์
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2015 พระคุณเจ้า พระสงฆ์ คณะนักบวชชายหญิง และตัวแทนโรงเรียนในเครือคาทอลิก ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธนาคม จงจิระ โอกาสรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีมิสซาปิดเดือนแม่พระ
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2015 พิธีมิสซาปิดเดือนแม่พระ
ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประมวลภาพสวดสายประคำเดือนแม่พระ
สัตบุรุษอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ร่วมสวดสายประคำ เดือนแม่พระ
ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2015
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
มิสซาเปิดเดือนแม่พระ
เมื่อวันที่ 1ตุลาคม 2015 เวลา 19.00 น. มิสซาเปิดเดือนแม่พระ?
ณ หน้าถ้ำแม่พระ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมเครดิตยูเนียน
เมื่อวันที่ 27กันยายน 2015 เวลา 10.00 น. ประชุมเครดิตยูเนียน
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมพลมารี ประจำเดือนกันยายน
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2015 ประชุมพลมารี ประจำเดือนกันยายน
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมคณะกรรมการเครดิตยูเนียน
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2015 เวลา 19.00 น.
ประชุมคณะกรรมการเครดิตยูเนียน
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมสภาอภิบาล ประจำเดือนกันยายน
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2015 เวลา 10.00 น.
ประชุมสภาอภิบาลอาสนวิหารนักบุญอันนาฯ
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมเซอร์ร่า 140
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2015 ประชุมเซอร์ร่า 140
ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมพลมารี
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2015 ประชุมพลมารี ประจำเดือนสิงหาคม
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมพระสงฆ์ เขต1 ประจำเดือนสิงหาคม
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2015 ประชุมพระสงฆ์ เขต 1 สังฆมณฑลนครสวรรค์ ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์ 
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2015 สัตบุรุษอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ ร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และงานวันแม่แห่งชาติ ณ อาสนวิหารนักบุญ อันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมเครือข่ายผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2015 ประชุมเครือข่ายผู้สูงอายุ
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ร่วมถวายเทียนและปัจจัย ในโอกาสวันเข้าพรรษา
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2015 คณะนักเรียน โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ร่วมถวายเทียนและปัจจัย ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ฉลองอาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์
และพิธีบวชพระสงฆ์ สังฆมณฑลนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2015 ฉลองอาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ และพิธีบวชพระสงฆ์ สังฆมณฑลนครสวรรค์ โดยมีพระคุณเจ้ายอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธานในพิธี
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมฝ่ายการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2015
การประชุมฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลนครสวรรค์
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
เทศน์ตรีวารเตรียมฉลองอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2015 เทศน์ตรีวารเตรียมฉลอง
อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ โดย คุณพ่อวีระชน
นพคุณทอง ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมพลมารี ประจำเดือนกรกฎาคม
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2015
ประชุมพลมารี? ประจำเดือนกรกฎาคม
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำเดือนกรกฎาคม
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมผู้สูงอายุ 
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------

เทศน์ตรีวารเตรียมฉลองอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2015 เทศน์ตรีวารเตรียมฉลอง
อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ โดย คุณพ่อประจวบตรีโสภา
ร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนามของคุณพ่อ เบเนดิก
ศิริชาญ เอียงผาสุข และเซอร์อธิการแอนนี ณ อาสนวิหารนักบุญ
อันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม

-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมสภาอภิบาล ประจำเดือนกรกฎาคม
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2015 เวลา 10.00 น. ประชุมสภาอภิบาลอาสนวิหารนักบุญอันนาฯ
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมสภาภิบาลสังฆมณฑลนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2015 ประชุมสภาภิบาล
สังฆมณฑลนครสวรรค์ ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
จัดระเบียบร้านค้าบริเวณหน้าอาสนวิหารนักบุญอันนา
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2015 ประชุมจัดระเบียบร้านค้าบริเวณหน้าอาสนวิหารนักบุญอันนา
ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
อบรมครูใหม่ของโรงเรียนสังฆมณฑลนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2015 อบรมครูใหม่ของโรงเรียนสังฆมณฑลนครสวรรค์
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
สัตบุรุษจากวัดแม่พระเมืองลูร์ดแสวงบุญอาสนวิหาร
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2015 สัตบุรุษจากวัดแม่พระเมืองลูร์ดแสวงบุญ
อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีแห่ศีลมหาสนิท
วันที่ 7 มิถุนายน 2015 พิธีแห่ศีลมหาสนิท
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
และ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมสภาอภิบาลอาสนวิหาร ประจำเดือนพฤษภาคม
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2015 เวลา 10.00 น.
ประชุมสภาอภิบาลอาสนวิหาร นักบุญอันนาฯ

ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------

ประชุมพลมารี ประจำเดือนพฤษภาคม
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2015 ประชุมพลมารี? ประจำเดือนพฤษภาคม ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม

-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมพระสงฆ์ เขต1 ประจำเดือนเมษายน
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2015 ประชุมพระสงฆ์ เขต 1 สังฆมณฑลนครสวรรค์ ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
งานเลี้ยงส่งคุณพ่อไพศาลและเซอร์อธิการ
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2015 งานเลี้ยงส่งคุณพ่อไพศาล ราชกิจ และเซอร์อธิการ เซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีรับศีลล้างบาปและรับศีลมหาสนิทครั้งแรก
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2015 เวลา 08.00 น. พิธีรับศีลล้างบาปและรับศีลมหาสนิทครั้งแรก
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมสภาอภิบาล ประจำเดือนเมษายน
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2015 ประชุมสภาอภิบาลอาสนวิหาร นักบุญอันนาฯ เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
เปิดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2015
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6-18 เมษายน 2015คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข เป็นประธานเปิดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2015 
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2015 กิจกรรมพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
มิสซาปัสกา
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2015 เวลา 08.00 น. มิสซาอาทิตย์สมโภชปัสกา (มีแจกไข่ปัสกา)
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
------------------------------------------------------------------------------------------
วันเสาร์ศักด์สิทธิ์ิ์
วันที่ 4 เมษายน 2015 เวลา 19.00 น. มิสซาวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ มีการเสกน้ำ เสกไฟ ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ 
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
วันศุกร์ศักด์สิทธิ์ิ์
วันที่ 3 เมษายน 2015 เวลา 19.00 น. มีพิธีเดินรูป 14 ภาค และนมัสการกางเขน ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์
วันที่ 2 เมษายน 2015 เวลา 19.00 น. มิสซาวันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ มีพิธีล้างเท้า และเฝ้าศีลมหาสนิท ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์
วันที่ 1 เมษายน 2015 พิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
วันอาทิตย์ใบลาน
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2015 พิธีมิสซาแห่ใบลาน
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีอาชีแอส
วันที่ 21มีนาคม 2015 มีการประชุมคูเรียมารดาองค์อุปถัมภ์ และพิธีอาชีแอส ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมสภาอภิบาล ประจำเดือนมีนาคม
มื่อวันที่ 15 มีนาคม 2015 ประชุมสภาอภิบาลอาสนวิหารนักบุญอันนาฯ 
เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมฝ่ายการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2015 มีการประชุมฝ่ายการศึกษา สังฆมณฑลนครสวรรค์ ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2558
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558 กิจกรรมผู้สูงอายุ
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
ฟื้นฟูบทบาทฆราวาส เขต1-2
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2015 ฟื้นฟูบทบาทฆราวาสเขต 1-2
"กฎหมายพระศาสนจักรในมือฆราวาส"
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมสภาอภิบาล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2015 ประชุมสภาอภิบาลอาสนวิหาร
นักบุญอันนาฯ เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor
สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นอนุบาล
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 นักเรียนชั้นอนุบาล
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ มาทัศนศึกษา
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2558
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558 กิจกรรมผู้สูงอายุ
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมสภาอภิบาล ประจำเดือนมกราคม 2558
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2015 มีการประชุมสภาอภิบาลอาสนวิหาร
นักบุญอันนาฯ และร่วมแสดงความยินดีโอกาสครบรอบบวช 24 ปี
ของคุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์อบรม
Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีมิสซาโอกาสปีใหม่ 2015
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2015 พิธีมิสซาโอกาสปีใหม่ เวลา 10.00 น.
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์์
ชมภาพกิจกรรม
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
Untitled Document
QR-CODE BonusPastor
Untitled Document